HARMONY's troep

Provincie: Brussels

Verantwoordelijke persoon: …

Contact : 

Verticale troepen

Totaal aantal deelnemers: ongeveer 20 jongeren tussen 7 en 16 jaar.
Aantal animatoren : 8
Jaar van oprichting van de troep : 2018

AGENDA

Volgende data voor activiteiten: