ANTWERP's troep

Provincie: Antwerpen
Verantwoordelijke persoon:  Dirk COOLS
Verantwoordelijke persoon voor Vonken: Chloé VERREYDT
Verantwoordelijke persoon voor Verkenners: Dimitri COOLS

Adres van de activiteiten: Kerk der Zevendedags Adventisten – Lange Lozanastraat 36, 2018 Antwerpen

Vonken:  17
Verkenners: 16

De blog