Wat is een vonkje ?

Je hebt vast al een kampvuur gezien, of een vuur in een schoorsteen. De blok hout wordt langzaam verteerd. De mooie vlammen verdwijnen en een roodachtig vonkje verschijnt dat licht fonkelt en een beetje warmte geeft.

Het verhaal van Mozes

Hij maakte iets buitengewoons mee (Exodus 3.1-6). Hij zag een braambos dat brandde maar niet verteerde. Het was een wonder van God om hem zijn aanwezigheid te melden. Een boom die de personen rondom hem kan verlichten en helpen in hun moeilijkheden, hoe is dat mogelijk ?

Vuur dient om te verlichten, te verwarmen en te verheugen. Het dient tot ons welzijn.

Het braambos dat brandde zonder te verteren was de aanwezigheid van God die zich wilde openbaren. Het vuur en de vlam stellen God en Jezus voor, het licht en het leven. Jezus zelf verklaarde: “Ik ben het licht van de wereld” (Johannes 8.12). In de Psalmen staat dat het woord van God “een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad” is (Psalm 119.105), om ons te verlichten en ons de weg te wijzen.

De Grote Vlam

Een vonk is al genoeg om een vuur te doen ontbranden.
En spoedig laait het op en het warmt je hart en handen.
Zo ook als je de liefde van God ervaren hebt :
Je zingt het uit, het moet eruit, het is voor iedereen!

In’t voorjaar schijnt de zon met warmte, kracht, nieuw leven.
En alles spruit weer uit wat lang is dood gebleven.
Zo ook als je de liefde van God ervaren hebt :
Je zingt het uit, het moet eruit, het is voor iedereen!

De meesten weten niet dat God hen werk’lijk liefheeft,
En als j’Hem daarom vraagt zijn liefde in jouw hart geeft.
Wij willen dat de wereld dit grote niews verneemt :
Hij geeft om jouw, Hij houdt van jouw, het is voor iedereen!