DE PAGADDERS

Inleiding: De afdeling Pagadders is bestemd voor kinderen van 4 tot 6 jaar. Dat is een leeftijd waarop het kind geschikt wordt om in groepen te leven. Sommigen zijn al naar de crèche geweest, anderen hebben een kinderoppas gehad, de meesten zijn de kleuterschool begonnen en gaan natuurlijk iedere week naar de kerk waar ze God ontmoeten. Dit is voor het kind een belangrijk moment op het vlak van zijn sociale en relationele ontwikkeling. Bijzondere aandacht moet dan verschaft worden om hem bij deze socialisatie te helpen. Het kind is dan nog niet klaar om te begrijpen wat een verantwoordelijkheid of een verplichting is, maar het is belangrijk dat het zich goed voelt binnen een groep, zonder zich beoordeeld of verworpen te voelen. Daarom is de groep Pagadders in de eerste plaats een groepservaring die geconcentreerd moet worden op het welbevinden, zonder concurrentie of rivaliteit.

Doel : De activiteiten van de Pagadders zijn erop gericht om bij het kind het volgende te ontwikkelen:

  1. Het ontdekken van de groep en de weldaden van het groepsleven om te leren zich te positioneren ten opzichte van de anderen. Zichzelf en de anderen te leren respecteren.
  2. De bezienswaardigheid van de natuur om haar beter te ontdekken, te respecteren en te beschermen.
  3. De dienst door hem zijn sociale omgeving te laten ontdekken, het respect van zijn kameraden en acties met hen realiseren om de solidariteit te ontdekken.

  • De nieuwsgierigheid in het algemeen maar vooral de nieuwsgierigheid voor Jezus. Het kind er toe brengen momenten van gebed en ontdekking van God te beleven.
  • Het feit acteur te zijn in momenten van het gezins – en kerkleven.
  • Het ontwaken tot het leven en hem te leren om zichzelf buiten het middelpunt te plaatsen door handenarbeid en sociale activiteiten.
  • Het ontdekken van het leerproces en van wat hij graag doet met zijn omgeving.

MIDDEL

Het Departement van de Jeugd van de Frans-Belgische Unie heeft een middel ontwikkeld om de kinderen te helpen opgroeien en de elementen die hen omringen te ontdekken.

Waarom het symbool van een bladknop?

Dit symbool is veelvoudig.

Allereerst werd er een bladknop gekozen om het plantaardige element omdat het een onderdeel van de natuur is.

Vervolgens stelt de bladknop de komst van het leven voor na de winterperiode. Het kondigt de lente aan. Net zoals de kinderen van deze leeftijd moet de knop zich openen naar het leven en de natuur om bladeren en vervolgens vruchten te geven. Als leider spelen we dus een belangrijke rol in de begeleiding van het kind naar deze opening tot het leven.

Dit middel is gebaseerd op de geest van het scoutisme en de waarden die er uit voortvloeien.

° De broederschap tot iedereen

° Het respect van de natuur

° Een acteur te worden in de samenleving waarin ik me bevind.

Materiaal
Bestaat uit het Pagaddersboekje, een das en een vlag.

Het boekje : Het boekje is persoonlijk, dat ieder kind krijgt vanaf het moment van zijn komst bij de groep. Hij volgt het gedurende de drie jaar bij de Pagadders. Het is zodanig ontworpen dat de kinderen er hun persoonlijke toets in kunnen aanbrengen, hetzij door de knoppen, bladeren of tekeningen te kleuren of door stickers te plakken. Er wordt van de leiders verwacht dat ze de kinderen helpen bij het opvolgen.

Het bestaat uit drie delen : De inleiding, de vaardigheden, en de specialiteiten.

Het begin : Wanneer u een boekje aan het kind geeft zijn er verschillende delen samen met hem voor te bereiden.

Bladzijde 2. “ Mijn foto’s”, plak daar, met de hulp van de ouders, een foto van hem op vierjarige leeftijd en verder bij iedere verjaardag. Help het kind zo zijn vooruitgang te ontdekken.

Bladzijde 4. De Pagadder moet geen engagement nemen. Op die leeftijd is het erg moeilijk te begrijpen wat een wet en een engagement betekent en vooral zich daar op zijn erewoord aan te houden. Dat is voor hem allemaal te abstract. Daarentegen heeft hij een keuze en een doel uit te spreken tijdens de investituur. Bereid ze  voor om deze twee zinnen in de vorm van een lied of een spel uit te drukken voor de vergadering. Het gaat er gewoon om het begin van hun groepsleven te tonen. Tijdens de investituur zal de badge van hun engagement uitgereikt worden.

Bladzijde 8. De badges
In de regel zijn de badges voor de pagadders simpel en gebaseerd op het principe van de toepassing en niet op het uit het hoofd leren van teksten. De kinderen zijn graag leergierig wanneer de gebruikte pedagogie hen toelaat actief te zijn.

De voorbereiding van deze badges moet levendig en in spelvorm blijven voor het kind, zonder het pedagogische aspect van het aanleren te bederven.

De blaadjes : Er zijn drie blaadjes die de pagadder krijgen kan en die de drie doelen van de Advent Jeugd vertegenwoordigen : Natuur, Dienst, Getuigenis. Men stelt voor om per jaar met alle Pagadders tezamen een blaadje te doen.

Om één van deze blaadjes te krijgen, stellen de leiders de kinderen voor een speciale actie volgens het thema te realiseren. Bij voorbeeld, voor het blaadje natuur, kunt u hen voorstellen bloemen of groenten te laten groeien in bloempotten, deze kweken water te geven en hun groei te volgen. Het principe is een praktische actie te organiseren in verband met één van de drie thema’s en altijd op een ludieke manier.

Aan het einde van de actie, wordt tijdens een investituur de badge ‘blaadje’ uitgedeeld en kan het kind de bijbehorende sticker op de bladzijde van het thema plakken.

                °  Het blaadje natuur : donkergroen

                °  Het blaadje dienst  : lichtgroen

                °  Het blaadje getuigenis : geelgroen

De specialiteiten : Zoals met de blaadjes, worden de specialisaties met het kind voorbereid. De leider helpt het kind te realiseren met wat er in het gekozen thema wordt gevraagd. Ieder kind kan de specialisatie die hij wenst te doen.

De badge in stof krijgt hij tijdens een investituur en hij zal dan de sticker op de bladzijde van de overeenkomstige badge kunnen plakken.

De specialisaties zijn verschillend en staan ook in verband met de drie doelen van de AJ.

De kleding : Bestaat uit een donkere broek en een wit hemd of T-shirt ( aan te schaffen in welk eendere winkel). Hij ontvangt een speciale  Pagaddersdas met een leren dasknoop. (te koop in de AJ-winkel).

Deze foto laat een das met badges haar zien.

De vlag : Een vlag van de Pagadders is verkrijgbaar in de AJ-winkel. Dat is het symbool dat alle pagadders van een groep verenigt. Hij is aanwezig tijdens de vergaderingen van de Pagadders en tijdens de investituren. Hij wordt niet gebruikt om de Pagadders te investeren zoals voor de Vonkjes of de Verkenners omdat er geen engagement is.

Andere middelen : Het is duidelijk dat de voorbereiding van de badges niet voldoende is om de hierboven genoemde doelen te realiseren en er dient een speciale aandacht ingesteld te worden op een weldoordachte, evenwichtige en positieve pedagogie.

° Voor het welzijn van het kind en zijn goede ontwikkeling, worden de leiders gevraagd een welwillende communicatie op te stellen. Op die leeftijd maken een positieve aandacht en aangepaste en kindgerichte activiteiten, een betere ontplooiing  mogelijk.

° Een actieve pedagogie zal systematisch bevoorrecht worden voor een betere vorming van het kind op een ludieke manier en zonder resultaatsdruk. De Pagaddersactiviteiten moeten een moment van ontspanning en welzijn blijven.

° De kinderen verkennen de wereld en voeden zich door hun  ervaringen van spel en activiteiten, wanneer die ondersteund worden door een geruststellende en welwillende omgeving.

° Het spreekt vanzelf dat een pedagogie van persoonswaardering de kern van de activiteiten zal zijn.

° Het verantwoordelijk stellen ten opzichte van zijn omgeving (persoon, materiaal, ruimte) moet op deze leeftijd beginnen, om zich voor te bereiden op de passage naar de andere afdelingen.

° Het spel blijft een belangrijk pedagogisch middel om het kind te helpen fysiek te groeien en het socialiseren te leren.

° De activiteiten die de kerk biedt moeten ook deel van het programma uitmaken.

° En alle andere activiteiten die het kind toestaan zich te realiseren.

°Laten we niet vergeten dat deze drie jaren bij de pagadders hem klaarmaken om naar de Vonkjes te gaan en dat het plezier van aan deze momenten deel te nemen, hem de smaak geven om verder te gaan.