HASSELT's troep

Provincie : Limbourg

Verantwoordelijk: 

Contact:

Verticale troepen
Totaal aantal leden: 
Aantal leiders: 
Jaar van oprichting van de troep: 

AGENDA

Volgende data voor activiteiten: