Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Welkom op de Adventjeugd website

Voel je hier thuis op de site van Adventjeugd in België en Luxemburg. Op deze site vind je alle documenten over de evenementen die onze jeugdvereniging je voorstelt. Geniet van je surfsessie !

In een paar woorden …

De vereniging ” Adventjeugd Vlaanderen” of “Adventjeugd” of afgekort “AJ VL” of “AJ” werd in 2007 opgericht . Het was de bedoeling erkend te worden door de Belgisch-Luxemburgse Federatie van Adventkerken (vzw), en zo als jeugddienst in Vlaanderen te functioneren binnen het Jeugddepartement van de BLF van Adventkerken.

De vereniging organiseert activiteiten en evenementen volgens de filosofie van de AJ animatie. Ook richt ze op, ondersteunt en verenigt lokale groepen die plaatselijk activiteiten en evenementen organiseren volgens deze zelfde filosofie.

Kalender

Ontdek onze verschillende evenementen voor jongeren. Kampen, formaties, Bijbel Raadsel en meer…

inschrijvingen

U vindt hier de mogelijkheid om u te registreren voor de volgende activiteiten en de registratie voorwaarden.

Events

Ontdek onze aankomende evenementen. Dit zijn bevoorrechte momenten gewijd aan de jeugd om hen in staat te stellen elkaar opnieuw te ontmoeten en samen te komen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vragen. Je kunt ons ook op Facebook vinden en nog steeds contact opnemen met je lokale JA-contactpersoon.

Kampen

Elk jaar, tijdens de zomer, zijn er jeugdkampen. Aarzel niet om te informeren naar de site voor meer informatie.

Vonkjeskamp

Het kamp van deze zomer vindt plaats van 1 tot 10 juli en is geopend van 7 tot 10 jaar oud. Dit jaar zal het plaatsvinden in Jalhay, België. Het is een bevoorrecht moment om te bloeien, in gemeenschap te leven en veel activiteiten te delen.

Preverkennerskamp

Het preverkennerskamp zal plaatsvinden van 1 tot 10 juli. Het is uitzonderlijk toegankelijk voor jongeren van 10 jaar tot 14 jaar. Dit jaar zal het plaatsvinden in Jalhay, België. Burgerschap, samenwerking, creativiteit, sport en spel staan op de agenda.

Camporée

Er zal een camporee zijn in USA (8 tot 28 augustus) en een camporee in Portugal (24 juli tot 4 augustus) dit jaar. Toegankelijk voor jongeren tussen 12 en 16 jaar oud. Toeristische bezoeken zijn gepland in het programma.

Laatste Nieuws…

Zomerkampen 2019

31 januari 2019 / 0 Comments

Definitieve klassement AMEB 2017

30 januari 2017 / 0 Comments

MeestergidsClub AFGELAST

7 januari 2017 / 0 Comments

Meestergids Club

26 september 2016 / 0 Comments

Kinderkampen

24 mei 2016 / 0 Comments

Global Youth Day

16 maart 2016 / 0 Comments

Vorming animatoren

22 februari 2016 / 0 Comments

Global Youth Day : voorbereiding

15 februari 2016 / 0 Comments

Alle nieuws

Vind ons op Instagram

Vind ons op Facebook

Alle animators van AJ-troepen in België en Luxemburg worden uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende Facebook-gesloten groep: "CLE Le groupe des animateurs et responsables JA de Belgique & Luxembourg" voor speciale communicatie die voor hen is gereserveerd. ...

View on Facebook

Tous les animateurs des troupes JA en Belgique et au Luxembourg sont invités à rejoindre le groupe fermé Facebook suivant : "CLE Le groupe des animateurs et responsables JA de Belgique & Luxembourg" pour des communications spéciales qui leur sont réservées. ...

View on Facebook

Sinds 2015 is CLE (Conventie voor Leiders met engagement) de jaarlijkse seizoenstart voor de animatoren en directeurs van Adventjeugd in België en Luxemburg. Er worden workshops aangeboden en pedagogisch materiaal uitgedeeld. Antwoorden worden gegeven op de moeilijkheden door de groepen ondervonden. Ook de verschillende projecten voor 2019-2020 worden met elkaar gedeeld. inschrijven op AJ website (aj-ja.be) ...

View on Facebook

Depuis 2015, CLE (Convention des Leaders Engagés) est la rencontre annuelle de rentrée des animateurs et directeurs de la Jeunesse Adventiste en Belgique et au Luxembourg. Des ateliers seront proposés. Du matériel pédagogique sera distribué. Des réponses seront apportées aux difficultés rencontrées par les troupes. Nous partagerons les divers projets pour 2019-2020. Inscription obligatoire sur le site JA (aj-ja.be) ...

View on Facebook
Back to Top