Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Welkom op de Adventjeugd website

Voel je hier thuis op de site van Adventjeugd in België en Luxemburg. Op deze site vind je alle documenten over de evenementen die onze jeugdvereniging je voorstelt. Geniet van je surfsessie !

In een paar woorden …

De vereniging ” Adventjeugd Vlaanderen” of “Adventjeugd” of afgekort “AJ VL” of “AJ” werd in 2007 opgericht . Het was de bedoeling erkend te worden door de Belgisch-Luxemburgse Federatie van Adventkerken (vzw), en zo als jeugddienst in Vlaanderen te functioneren binnen het Jeugddepartement van de BLF van Adventkerken.

De vereniging organiseert activiteiten en evenementen volgens de filosofie van de AJ animatie. Ook richt ze op, ondersteunt en verenigt lokale groepen die plaatselijk activiteiten en evenementen organiseren volgens deze zelfde filosofie.

Kalender

Ontdek onze verschillende evenementen voor jongeren. Kampen, formaties, Bijbel Raadsel en meer…

inschrijvingen

U vindt hier de mogelijkheid om u te registreren voor de volgende activiteiten en de registratie voorwaarden.

Events

Ontdek onze aankomende evenementen. Dit zijn bevoorrechte momenten gewijd aan de jeugd om hen in staat te stellen elkaar opnieuw te ontmoeten en samen te komen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor vragen. Je kunt ons ook op Facebook vinden en nog steeds contact opnemen met je lokale JA-contactpersoon.

Kampen

Elk jaar, tijdens de zomer, zijn er jeugdkampen. Aarzel niet om te informeren naar de site voor meer informatie.

Vonkjeskamp

Het kamp van deze zomer vindt plaats van 1 tot 10 juli en is geopend van 7 tot 10 jaar oud. Dit jaar zal het plaatsvinden in Jalhay, België. Het is een bevoorrecht moment om te bloeien, in gemeenschap te leven en veel activiteiten te delen.

Preverkennerskamp

Het preverkennerskamp zal plaatsvinden van 1 tot 10 juli. Het is uitzonderlijk toegankelijk voor jongeren van 10 jaar tot 14 jaar. Dit jaar zal het plaatsvinden in Jalhay, België. Burgerschap, samenwerking, creativiteit, sport en spel staan op de agenda.

Camporée

Er zal een camporee zijn in USA (8 tot 28 augustus) en een camporee in Portugal (24 juli tot 4 augustus) dit jaar. Toegankelijk voor jongeren tussen 12 en 16 jaar oud. Toeristische bezoeken zijn gepland in het programma.

Laatste Nieuws…

Zomerkampen 2019

31 januari 2019 / 0 Comments

Definitieve klassement AMEB 2017

30 januari 2017 / 0 Comments

MeestergidsClub AFGELAST

7 januari 2017 / 0 Comments

Meestergids Club

26 september 2016 / 0 Comments

Kinderkampen

24 mei 2016 / 0 Comments

Global Youth Day

16 maart 2016 / 0 Comments

Vorming animatoren

22 februari 2016 / 0 Comments

Global Youth Day : voorbereiding

15 februari 2016 / 0 Comments

Alle nieuws

Vind ons op Instagram

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.

Vind ons op Facebook

Pathfinder Camporee 2019 - DAVID - FULL PLAY - Oshkosh - Campamento Conquistadores ...

View on Facebook

LET OP: We zijn 25 augustus en het is de laatste dag om de inscripties te verzamelen voor CLE19 ... Al 73 geregistreerd. De laatste plaatsen zijn open (een dozijn). Vanaf morgen openen we een wachtlijst omdat de vergadering bijna voltooid is. Op dat moment kunnen we de accommodatie niet garanderen. We herinneren je eraan dat ALL moet registreren (privilege via de JA-website - ajja.be), inclusief gasten, personeel, pastors en sprekers, dit om organisatorische en logistieke redenen. ...

View on Facebook

ATTENTION : Nous sommes le 25 août et c’est le dernier jour pour recueillir les inscriptions à CLE19… Déjà 73 inscrits. Les dernières places sont ouvertes (une dizaine). A partir de demain, nous ouvrirons une liste d’attente car la rencontre est presque complète. A ce moment-là, nous ne pourrons plus vous garantir le logement. Nous rappelons ici que TOUS doivent s’inscrire (privilégiez via le site JA – ajja.be), y compris les invités, le staff, les pasteurs et intervenants, ceci pour des raisons d’organisation et de logistique. ...

View on Facebook

1 day ago

Jeunesse Adventiste Belgique Luxembourg AdventJeugd België Luxemburg

Un sabbat à Brooklyn à l’église francophone d’Hébron
Een sabbat in Brooklyn in de Franstalige Hebron-kerk
...

View on Facebook

3 days ago

Jeunesse Adventiste Belgique Luxembourg AdventJeugd België Luxemburg

Les explos franco-belges visitent les locaux de la Conférence Générale des églises adventistes du 7ème jour.

Frans-Belgische verkenners bezoeken de gebouwen van de Generale Conferentie van de Zevende-dags Adventkerk
...

View on Facebook
Back to Top