Welkom op de Adventjeugd website

PROTOCOL VOOR DE HEROPENING

De vereniging ” Adventjeugd Vlaanderen” of “Adventjeugd” of afgekort “AJ VL” of “AJ” werd in 2007 opgericht . Het was de bedoeling erkend te worden door de Belgisch-Luxemburgse Federatie van Adventkerken (vzw), en zo als jeugddienst in Vlaanderen te functioneren binnen het Jeugddepartement van de BLF van Adventkerken.

De vereniging organiseert activiteiten en evenementen volgens de filosofie van de AJ animatie. Ook richt ze op, ondersteunt en verenigt lokale groepen die plaatselijk activiteiten en evenementen organiseren volgens deze zelfde filosofie.
Kalender

Ontdek onze verschillende evenementen voor jongeren. Kampen, formaties, Bijbel Raadsel en meer…
Inschrijvingen

U vindt hier de mogelijkheid om u te registreren voor de volgende activiteiten en de registratie voorwaarden.
Vind ons op Instagram

Vind ons op Facebook

Ce soir, conseil de jeunesse de la fédération en présence des directeurs des antennes locales de la jeunesse adventiste, des pasteurs et du staff JA. Un moment important d'échanges d'informations mais aussi d'écoute, rendu d'autant plus nécessaire que la rencontre CLE n'a pas pu avoir lieue cette année. Si vous êtes concernés par une telle rencontre mais que vous n'avez pas reçu le mail d'invitation, merci d'écrire dès maintenant à philippe.leduc@adventist.be.

Vanavond vond de jeugdraad van de federatie plaats in aanwezigheid van de directeuren van de plaatselijke afdelingen van adventjeugd, predikanten en AJ staf. Een belangrijk moment van informatie, overleg maar vooral uitwisseling, des te noodzakelijker omdat de CLE-bijeenkomst dit jaar niet kon plaatsvinden. Ben je hoofleider of adjunct maar je hebt de uitnodigingsmail niet ontvangen, stuur dan een mail naar philippe.leduc@adventist.be.
...

View on Facebook

Geschiedenis van Adventjeugd ...

View on Facebook

Six familles et une bande… dont il faut sortir!
Ce jeu éducatif et intergénérationnel a été conçu pour apprendre en s'amusant. Il s'agit de comprendre les lois de la santé et de prévenir dès le plus jeune âge (7 ans), les risques d'addiction.
Prix : 10€. Commande à la fédération : info@jeunesseadventiste.be

Zes gezinnen en een bende… om eruit te komen!
Dit educatieve en intergenerationele spel is ontworpen om te leren terwijl je plezier hebt. Het gaat over het begrijpen van de gezondheidswetten en het vanaf jonge leeftijd (7 jaar) voorkomen van de risico's van verslaving.
Prijs: 10 €. Bestelling bij de federatie: info@adventjeugd.be
...

View on Facebook

Envie d'apprendre la Bible en t'amusant ? Rejoins-nous et embarquons pour une aventure passionnante ! C'est parti !
A vendre à la fédération (39,90€). Commande à : info@jeunesseadventiste.be

Wil je de Bijbel leren terwijl je plezier hebt? Doe mee en laten we beginnen aan een spannend avontuur! Laten we gaan !
Te koop aan de federatie (€ 39,90). Bestel via: info@adventjeugd.be
...

View on Facebook

Back to Top