Praktische informatie

Wanneer? Op Sabbat 17 september 2022

Waar ? In de Adventkerken over de hele wereld

Initiatiefnemer ? Jeugddepartement, Generale Conferentie

Deelnemers ? De plaatselijke kerken met een Verkennersgroep

 • Thema

« I WILL GO »

 • Doel van de dag

Het doel van de Werelddag voor Verkenners is, met de hele plaatselijke kerk, een dag te beleven gewijd aan de AJ-ers, meer bepaald de Verkenners ( 12-16 jaar).

Het thema van dit jaar herinnert de Verkenners eraan dat ze hier niet toevallig zijn. Ze zijn allen geschapen en uitgekozen door God voor een speciale opdracht , want HIJ heeft een plan voor iedereen.

Daarom worden alle Verkenners geroepen om op deze sabbatdag het unieke plan dat God voor elk van hun levens heeft, het WAAROM van hun schepping te her(ontdekken) en te verdiepen.

Als kerk zijn wij geroepen om dit moment met hen te delen en hen te vergezellen op deze dag.

 • Organisatie

De Werelddag voor Verkenners bestaat uit een hele dag van festiviteiten, met :

o een speciale eredienst (dienst van sabbatmorgen)

o evangelisatie activiteiten (sabbatnamiddag)

o socialisatieactiviteiten ( bij de afsluiting van de sabbat)

 • Enkele aanbevelingen
  • De Verkennersgroep uitnodigen om de hele eredienst of een deel ervan te leiden
  • Deelnemen aan/ organiseren van gemeenschapsdienstacties op sabbatnamiddag
  • De geschiedenis van de Verkenners binnen de Kerk der Zevendedags Adventisten bestuderen
  • Mediteren over de passage van Jeremia 29:11, themavers voor deze dag
  • Vrienden uitnodigen om deel te nemen aan de dagactiviteiten

 • Middelen tot uw beschikking
  • Algemene informatie over de Werelddag voor Verkenners 2021
  • Programmavoorstellen ( Sabbatschool en eredienst)
  • Voorstel voor sketch voor de Sabbatschool
  • Promotievideo voor de Verkennersdag
  • Speciaal aftellen (5 min)
  • Watermerken
  • Speciale Verkennersdag canvas voor Powerpoint
  • Promotiemateriaal voor de sociale netwerken
  • Flyer
  • Preekvoorstellen (+ Powerpoint presentaties)
  • Soundtrack voor het gebedsmoment
  • De geschiedenis van de Verkenners (video en boek)
  • Begroeting door de Divisieleiders ( video)
  • Voorstellen voor dienstactiviteiten aan de gemeenschap
  • Voorstellen voor sociale activiteiten
Vijandschap of verzoening?

2022 is de 72e verjaardag van de oprichting van ontdekkingsreizigers van de Algemene Conferentie.

Voor deze gelegenheid is het thema van dit jaar “I will go”

De Adventjeugd van België en Luxemburg nodigen elke kerk uit om op 17 september 2022 de Werelddag van de verkenners te beleven. Het zal de gelegenheid zijn voor miljoenen verkenners over de hele wereld om hun God te vieren tijdens een speciale eredienst.  Reserveer deze datum en kom het plan ontdekken dat God voor je heeft. Net als jij zal de jeugd die dag de kerk dienen door deel te nemen aan de animatie van de plaatselijke eredienst en door de handen en voeten van Jezus Christus te zijn, ten voordele van de plaatselijke bevolking. Al je vrienden en familie zijn uitgenodigd voor het feest. Dus wees bereid om dit alles te ervaren, want je bent gemaakt voor een speciaal plan.

Het aftellen is begonnen…….

Op Sabbat 17 september 2022 zal het, onder impuls van het Jeugddepartement van de Generale Conferentie, Werelddag van de Verkenners zijn. Dit is de gelegenheid voor elke kerk om de lokale AJ groep, zijn verantwoordelijken en zijn projecten voor te stellen. Op het document in bijlage vindt u suggesties om deze speciale dag te beleven. Slechts een deel van de documenten van de Generale Conferentie is in het Frans of Nederlands vertaald.

Wij nodigen u en uw hele gemeente van harte uit om deel te nemen aan deze Werelddag gericht op het plan dat God voor iedere Verkenner heeft. Moge deze dag voor hen de gelegenheid zijn om het prachtige plan dat God voor hen heeft, in de praktijk te ontdekken en te proeven.

Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met het AJ Departement van de Federatie via onze website: www.aj-ja.be of www.aj-ja.lu of dat van de Generale Conferentie: youth.adventist.org.

Binnen de AJ staf is Egide Izere (izere.egide@hotmail.fr) uw contactpersoon voor deze Werelddag.