Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Vonkje.

AJ-JA / Voorstelling / Vonkje

EEN VONKJE ZIJN

 

Wat is een vonkje ?

Je hebt vast al een kampvuur gezien, of een vuur in een schoorsteen. De blok hout wordt langzaam verteerd. De mooie vlammen verdwijnen en een roodachtig vonkje verschijnt dat licht fonkelt en een beetje warmte geeft.

Het verhaal van Mozes

Hij maakte iets buitengewoons mee (Exodus 3.1-6). Hij zag een braambos dat brandde maar niet verteerde. Het was een wonder van God om hem zijn aanwezigheid te melden. Een boom die de personen rondom hem kan verlichten en helpen in hun moeilijkheden, hoe is dat mogelijk ?

Vuur dient om te verlichten, te verwarmen en te verheugen. Het dient tot ons welzijn.

Het braambos dat brandde zonder te verteren was de aanwezigheid van God die zich wilde openbaren. Het vuur en de vlam stellen God en Jezus voor, het licht en het leven. Jezus zelf verklaarde: “Ik ben het licht van de wereld” (Johannes 8.12). In de Psalmen staat dat het woord van God “een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad” is (Psalm 119.105), om ons te verlichten en ons de weg te wijzen.

 

 

Back to Top