Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

AJ Thema.

AJ-JA / Voorstelling / AJ Thema

Een (jeugd)groep in je buurt, dat is een project dat ontstond na een gedachtewisseling binnen ons AJ team (FFJAS 2012).

Toen we de Meestergids Club zagen functioneren… al die capaciteiten… die kwaliteiten…al die mensen die werkelijk geëngageerd waren in wat ze deden, dan hebben we bij onszelf gedacht: “ Spijtig dat al deze energie alleen maar wordt gebruikt voor jonge adventisten”. Het leek ons bijna vanzelfsprekend om aan alle animatoren te vragen om zich open te stellen naar de buurt toe waar de kerk zich bevindt. Zo zouden jonge mensen, die God niet kennen, en die nooit hebben ervaren wat een animatie, die voor hen bestemd was, is, God en de kerk kunnen ontdekken door haar.

De waarden die we in de AJ hebben, al wat wij, animatoren, hebben beleefd van de vonkjes tot nu, dat willen wij aan de compagnons van vandaag meegeven opdat ze het kunnen doorgeven in hun buurt.

Wat supergaaf is aan “een groep in je buurt” is dat het de jeugd is die andere jeugd uitnodigt, die de eerste stap doet en zegt: “ Zo, wij beleven iets leuks. Wil je ook komen? “ Dan worden ze verplicht geconfronteerd met de vragen: “Waarom doe je dat? Waarom geloof je dat?”. Dat zijn gesprekken die ze niet zouden gevoerd hebben in de kerk en dat doet zowel hem/haar die uitnodigt groeien als de vriend.

We denken aan de anderen, aan zij die ons omringen. We hebben zin om hen te helpen, om hen wat hoop te geven in hun leven, hun gewoon een dienst te bewijzen….

Opdat ze op een dag in mijn plaats zouden staan, dat ze dezelfde vragen zouden beantwoorden en zouden zeggen: “Jaren geleden heeft iemand mij geraakt en ik heb hetzelfde willen doen.“

Het belangrijkste in mijn ogen, is zich te kunnen openstellen naar de wereld, die ons omringt, en te maken dat de kerk werkelijk een onthaalplaats wordt voor deze jonge mensen die zichzelf, de wereld en geestelijke waarden ontdekken.

Back to Top