AV AJ VZW

Na vervolg op de Algemene Vergadering van de Franstalige en Nederlandstalige VZW’s van de AJ en die van de Federatie, is er een nieuwe AJ staf gekozen voor de ambtsperiode 2019-2023. Zijn rol : hulp bij beraad en ondersteuning van de directeur, voorbereiding en actieve deelname bij federale evenementen, administratief beheer van de dossiers van lidmaatschap, plaatselijke vertegenwoordiging… Hij bestaat uit de volgende personen : Philippe Leduc (Lagomys), Valérie Ballieux (Meesje), Dorel Batrinu (Alezan – président ASBL JA Fr), Thimna Simon (sécretaire ASBL JA Fr), Victor Liénard (trésorier ASBL JA Fr), Egide Izere (Pélican), Louis-Guy Meersseman (Perdix – voorzitter VZW AJ NL) Naomi Segers (Isatis – secretaresse VZW AJ NL), Ruben Goetschalckx (Milvus – secretaris VZW AJ NL) en Timothy Geerons (Husky).

DE VERGADERING VAN VOLGEND JAAR IS VOORZIEN OP ZONDAG 7 JUNI.