Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Verkennerskamp.

AJ-JA / Evenementen / Jeugd / Kinderkampen / Verkennerskamp

DATUMS : vanaf 5 to 10 juli 2020
PLAATS : Baraque de Fraiture (Vielsalm)
ACCOMMODATIE : Chalets 
DEELNEMERS : Kinderen tussen 12 en 16 jaar oud
AANTAL PLAATSEN : 36
PRIJS : 95€
REGISSEUR : Buse (Victor LIENARD)


Na deze lange weken van beperkingen zijn we blij de organisatie van een vonkjesminikamp deze zomer aan te kondigen.  Na een grondige analyse van de exit-maatregelen die aan de jeugdbewegingen worden opgelegd, na een evaluatie van onze menselijke en organisatorische middelen en met de steun van het Federatiebestuur, stellen wij inderdaad een nieuwe formule voor.

Het sanitaire protocol zal worden versterkt en de accommodatie zal uitsluitend in de chalets van het Domein van de Baraque de Fraiture worden ondergebracht, waar een perfecte social distancing van de slaapplaatsen mogelijk is.  De bosrijke omgeving biedt ook veel mogelijkheden voor activiteiten in de buitenlucht.

We hopen dat dit initiatief uw kinderen zal bevallen.  We danken alvast de animatoren en vrijwilligers die de uitdaging aangingen om deze kampen in een recordtijd te organiseren.

Organisator: De vzw Adventjeugd is een Belgische jeugdbeweging van protestantse gezindte. Alle kinderen en jongeren zijn welkom, met respect voor cultuurverschillen en godsdienstig of filosofisch toebehoren. Om de culturele en taalkundige uitwisselingen te vergemakkelijken worden deze kampen georganiseerd in samenwerking met de animatoren van de Franstalige vzw Jeunesse Adventiste.

Gezondheidsprotocol: Naar aanleiding van de overheidsinstructies in verband met COVID-19 van 22 mei 2020, betreffende de organisatie van jeugdkampen in België, biedt de Adventjeugd miniverblijven aan voor uw kinderen, aangepast aan de omstandigheden, volgens de volgende regels:

 • Alle betrokken actoren in het kamp (deelnemers, ouders, enz…) worden door dit document op de hoogte gebracht van de regels en de precieze maatregelen.
 • Tijdens het hele verblijf zal het totale aantal kinderen en volwassenen dat op de site aanwezig is nooit meer zijn dan een contactbubbel van 50 personen. 
 • Het schoonmaken van de toiletten zal dagelijks door ons worden gedaan en de animatoren zorgen voor de hygiëne van de kinderen gedurende de dag (handen wassen, beperkt contact…).
 • De ontvangst en het vertrek van de kinderen zal gebeuren met alle respect voor de social distancing. De ouders worden verzocht om een masker te dragen. Wij adviseren om het transport binnen de grenzen van de gezinsbubbel te organiseren.
 • De slaapplaatsen bevinden zich in chalets (6) met individuele boxen die een redelijke afstand tussen de kinderen toestaan. Ze zullen regelmatig worden geventileerd.
 • De kinderen worden onderverdeeld in groepjes van 6 (+1 begeleider).
 • Een maximaal aantal activiteiten zal in open lucht plaatsvinden.
 • Kinderen en begeleiders zullen een masker dragen wanneer de omstandigheden dit vereisen (gelieve een herbruikbaar masker te voorzien).
 • Het animatieteam en het keukenpersoneel zullen gedurende het hele verblijf ongewijzigd blijven.
 • De ouders dienen voor elk kind een medisch formulier in te vullen.
 • Een kind/jongere/animator die ziek is of is geweest (symptomen tijdens de laatste 5 dagen) zullen we niet kunnen accepteren.
 • Een kind met een chronische ziekte zal niet kunnen deelnemen aan de activiteiten zonder toestemming van zijn of haar arts (medisch attest). Ouders moeten de nodige informatie verstrekken over de symptomen van de ziekte en over de manier waarop daarop moet worden gereageerd.

–      Vrijwilligers die tot een risicocategorie behoren, mogen niet deelnemen aan de activiteiten.

Noodprocedure in verband met een infectie

 • Een algemene noodprocedure in geval van infectie wordt door de overheid opgesteld voor alle kamporganisatoren.
 • In het kader van Corona tracing zijn we verplicht een aanwezigheidsregister bij te houden met contactgegevens. Op verzoek van de opsporingsautoriteiten kan dit register worden voorgelegd.
 • Er wordt gezorgd voor een isolatieruimte (quarantaine) in geval van verdenking van besmetting.
 • Zieke deelnemers worden verplicht naar huis terug te keren.

–    Er wordt een arts in de buurt van het kamp ingeschakeld in geval van verdenking van coronavirusbesmetting.

Let op: Kinderen worden strikt op basis van hun leeftijd ingedeeld. Een kind dat tijdens het kamp jarig is en de leeftijd bereikt om naar een kamp voor een hogere leeftijdscategorie te gaan, kan ervoor kiezen om met de ouderen mee te gaan of bij de lagere leeftijdscategorie te blijven. De registratie wordt pas gevalideerd na ontvangst van de betaling EN van de registratie.

De prijs van elk verblijf bedraagt 95 €. Voeg 7 € toe als het AJ lidgeld voor ’19-’20, dat geldig is tot 31 oktober 2020, nog niet is betaald. Deze bijdrage geeft recht op een verplichte verzekering. Deze omvat de dekking van de ziektekostenverzekering en de wettelijke aansprakelijkheid. Ze is complementair aan de Mutualiteit of aan een privé familiale verzekering.

Het verschuldigde bedrag dient gestort te worden op de rekening van de Adventjeugd – BE65 3630 3223 8796 (BIC : BBRUBEBB) – met vermelding van “Verkennerskamp + Naam en Voornaam”.

Het volledige deelnamebedrag moet uiterlijk op de dag van aankomst op het kamp worden betaald, inclusief het jaarlijkse AJ-lidgeld. In geval van moeilijkheden dient u voor aanvang van het kamp contact op te nemen met het AJ-secretariaat, uw predikant of jeugdleider.  Sommige Mutualiteiten kennen een volledige of gedeeltelijke vergoeding toe voor vakantieactiviteiten.  Vraag meer informatie!

In geval van annulering zonder voorafgaande kennisgeving is geen terugbetaling mogelijk. In geval van annulering door overmacht is 100% restitutie mogelijk. In geval van voortijdig vertrek uit het kamp, behalve in geval van overmacht, wordt geen terugbetaling gedaan.

Een administratief dossier ter bevestiging van uw inschrijving wordt u toegestuurd (alleen per e-mail): het bevat de bevestiging van uw inschrijving, een routekaart, een lijst van het mee te nemen materiaal, een machtiging tot deelname aan het kamp, een medisch formulier dat moet worden ingevuld en andere  aanvullende inlichtingen.

Reis en vervoer: Heen- en terugreis zijn volledig ten laste en op verantwoordelijkheid van de ouders Vroegtijdig vertrek van het kamp zal zoveel mogelijk moeten worden vermeden en kan pas na overleg met de kampdirecteur. Indien het vervoer van een kind gebeurt onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon dan de wettelijke verantwoordelijke, dan zal deze vervoerder een schriftelijke toelating moeten bezitten getekend door de wettelijke verantwoordelijke. Wij adviseren om het transport te organiseren binnen de grenzen van de gezinsbubbel. Er wordt geen pendeldienst vanaf een treinstation georganiseerd.

Levenskwaliteit: De levenskwaliteit gedurende het verblijf is van het grootste belang opdat de jongeren een aangename vakantie beleven. Wij waken over het ritme van de jongere evenals over een evenwichtig leven tijdens het verblijf. Conform aan ons pedagogisch project, waken we erover de jongere te betrekken bij de verschillende aspecten van het leven tijdens het verblijf (programma, diensten, projecten, enz.). De infrastructuur (gebouw, chalets en weiland) en de activiteiten zijn zo ingericht en voorzien dat het gemeenschappelijk leven, de hygiëne en de activiteiten op een optimale manier kunnen verlopen. Toch willen we benadrukken dat de gekozen formule het KAMP is en dat avontuur en beperkt comfort integraal deel uitmaken van het scoutisme.

De kinderen en de adolescenten worden gehouden zich correct te gedragen naar personeel en materiaal toe. In het tegenovergestelde geval, wanneer de situatie als zorgwekkend wordt beschouwd voor het goede verloop van het verblijf, kan tot repatriëring van de jongere worden besloten en dit ten laste van de familie. We vragen de jongere en zijn familie een gedragscontract te ondertekenen.

Omwille van de groepssamenhang, en om gezondheids- en educatieve redenen vragen we met nadruk aan de ouders om geen bezoek te brengen aan hun kind tijdens de duur van het kamp.

In geval van nood is de kampdirecteur (Victor Liénard) telefonisch bereikbaar.

GESLOTEN REGISTRATIES


Back to Top