Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Global Youth Day.

AJ-JA / Evenementen / Jeugd / Global Youth Day

Elke kerk wordt uitgenodigd om met haar jongeren een actie ten gunste van de bevolking te organiseren, door creatief te zijn (de ideeën moeten van de jongeren zelf komen). Dit jaar 2020 zal er geen “federaal” type “wandelen” of “bloeddonatie” actie zijn, maar alleen “lokale” acties door de verschillende kerken. Bovendien zal ADRA een specifieke actie voor vluchtelingen in Brussel voorstellen.

Op zaterdag 17 maart 2018 gaat de « Global Youth Day » door, een dag wereldwijd om te dienen. Sinds 2013 is deze een initiatief van het Jeugddepartement van de Generale Conferentie.  Reeds enkele jaren neemt onze Federatie deel aan dit wereldevenement, dat elkeen uitnodigt om naar buiten te gaan naar de mensen toe om « de preek  te zijn ».

In 2018 is het voorgestelde thema om te dienen de verdeling van voedsel bij de bevolking die het moeilijk heeft (zie affiche). Alle gemeenten worden uitgenodigd om plannen te maken om ten dienste te staan van hun buurt met verschillende acties die ze zullen opstarten en uitvoeren.

Net als al sinds 2016, stelt de Federatie voor aan de AJ-ers van de Federatie die het wensen om te verzamelen in Brussel voor een grote gemeenschappelijke actie in het stadscentrum.

Dit jaar hebben we afspraak om 14u aan de kerk van Botanique voor een grote verdeling in de straten. Elke jongere wordt uitgenodigd te komen met een rugzak vol met fruit ( bijv.) om uit te delen. Ook andere initiatieven kunnen genomen worden (free-hugs, uitwisseling bloem/sigaret, warme chocomelk, koekjes, enz. …). Het namiddagcircuit zal eindigen in de lokalen van de Franse Kerk van Bruxelles-Centre ( Ernest Allardstraat) rond 17u met een moment van getuigenis over de dag en de inleiding van de Jeugdgebedsweek die deze dag van start gaat. Het einde is voorzien rond 18u.

Bedankt om deze informatie te delen in jullie omgeving en om plannen te maken om aanwezig te zijn. Breng jullie GYD T-shirt, uitgedeeld in 2016 en 2017, mee en kleed jullie warm aan.

Bedankt om bij het posten van al jullie foto’s of video’s van dit evenement op de sociale media er hastag #GYD18 aan toe te voegen.

FOTOALBUM 2016 (58)  FOTOALBUM 2017 (51)  
FOTOALBUM 2018 (63)   FOTOALBUM 2019 (23)

2016 : Dit zijn de deelnemende AJ groepen aan Global Youth Day:

 • Kortrijk
 • Esch & Mersh (Luxemburg)
 • Anzegem
 • Liège
 • Spaanse groep Antwerpen
 • Antwerpen
 • Brussels International
 • Bruxelles Luso
 • Bruxelles Hispano
 • Bruxelles Roumains
 • Bruxelles Francophone (Woluwe-Centre-Botanique)

In Brussel kan elke plaatselijke groep ‘s morgens activiteiten beleven waar hij het wenst. In de namiddag is er een grote bijeenkomst voorzien op het « Muntplein» van 14u tot 17u. De dag wordt afgesloten in de Roemeense kerk in Brussel (van 17u tot 19u: getuigenissen, lofzang, foto’s/video’s, begin van de jeugdgebedsweek).

De eerste uitgave van de “Global Youth Day” (GYD) is op 13 maart 2013 gehouden. De visie van de GYD is gebaseerd op het feit dat Adventjeugd een wereldbeweging is die zich voor anderen inzet door het Eeuwig Evangelie en het geloof in de tweede komst van Jezus Christus te verkondigen.

De filosofie van de GYD is gebaseerd op één van de beroemde gelijkenissen van Jezus, die van de “barmhartige Samaritaan” in Lucas 10. Een priester en een leviet, twee religieuze leiders op weg naar de synagoge, lopen in totale onverschilligheid aan een gewonde man voorbij, die voor dood gelaten aan de kant van de weg lag.

Zij hebben eigenlijk bewust hun baan op de weg veranderd, door zich zo ver mogelijk van het slachtoffer van deze wrede wereld te verwijderen, zo in beslag genomen als ze waren door hun “kerkgang”. De ironie van de gelijkenis schuilt in het feit dat de derde voorbijganger, vaak beschouwd als de ongelovige Samaritaan, de enige was die medeleven toonde aan de vreemdeling. Hij merkte hem op, was er door aangedaan, hij ging naar hem toe en verzorgde zijn wonden. Vervolgens plaatste hij de man op zijn ezel, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem tot hij volledig genezen was. Jezus heeft dit verhaal verteld als antwoord op de vraag ”Wat moet ik doen om gered te worden?”, die een groep farizeeërs hem stelden. Jezus heeft hen geleerd dat de redding van de mensen gebouwd is op basis van de liefde voor God en zijn naaste. De farizeeërs wilden weten wie beschouwd kon worden als hun naaste volgens het verhaal. Jezus legde hen uit dat het om veel meer gaat in het geestelijk geloof dan gewoon naar de kerk gaan en naar preken luisteren. De eigenlijke uitoefening van godsdienst houdt de openbaring van de liefde van God in, door het uitleven van de laatste woorden van Jezus, kort voor zijn hemelvaart. Door onbaatzuchtige acties kan de wanhopige wereld de ultieme hoop op een betere wereld zien, die Jezus voor ons toegankelijk heeft gemaakt. Gebaseerd op de woorden van Jezus in de gelijkenis van de “Barmhartige Samaritaan”, “Doet u dan voortaan net zo” (Lucas 10:25-37), is het devies van de Global Youth Day “Wees de preek”.

Wat is de Global Youth Day, GYD?

GYD is een sabbat (1 van de 52 in het jaar) gedurende welke Adventjeugd wordt uitgenodigd “ De preek te zijn” in plaats van een nieuwe preek aan te horen zoals iedere week. Acht miljoen adventjongeren worden over de hele wereld opgeroepen om in de straten van steden en dorpen een levende boodschap te zijn dankzij weloverwogen acties van dienstverlening. De ultieme bedoeling van de GYD is niet om een jaarlijkse dag van activiteiten buiten de kerk te creëren; onze werkelijke droom is om van een dienstwerk naar anderen toe een blijvende levensstijl te maken. De verantwoordelijken worden dan ook uitgenodigd om projecten te bevoorrechten die het hele jaar door voortgezet kunnen worden.

In België , de jeugd rally zaterdag 19 maart in Brussel en Antwerpen .

Back to Top