Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Vorming Animatoren.

AJ-JA / Evenementen / Animatoren / Vorming Animatoren

Goede wil is niet voldoende om van jou een goede A-Jeugdleider te maken. Ziehier, een leuke gelegenheid om vooruit te komen!  Kom aanleren hoe je van A tot Z een activiteit organiseert, leidt en evalueert. Kom je creativiteit ontwikkelen in het animeren van een groot spel of avondwake. Je zult leren hoe je een AJ jaar programmeert in samenwerking met de plannen van je kerk. We zullen spreken over de taak en de doeleinden van de Adventjeugd waarin je je wilt engageren. Dit alles om je steeds beter te vormen voor de dienst bij de kinderen en de jongeren tijdens onze lokale of federale activiteiten.

Deze vorming bestaat uit drie etappes (basis, bevestiging en verdieping) met een frequentie van een weekend per jaar. Vraag aan je gemeente je daar naartoe te sturen!

WAAR?
Maison ND du Chant d’Oiseau, Avenue des Franciscains 3 – 1150 Bruxelles

WANNEER?
Van vrijdag 12 (20 uur) tot zondag 14 februari 2021 (16 uur).

VOOR WIE?
Iedere leider in actieve dienst, beginner of ervaren, die door zijn AJ-groep of zijn gemeente wordt gestuurd.

WELK PROGRAMMA?
Theoretische en praktische vormingsmodules die zich bezighouden met de grondbeginselen van animatie (pedagogische – en activiteitenprojecten, veiligheid, evaluatie, geestelijke projecten…).

Twee groepen zullen parallel functioneren: de eerste (niveau 3) bestemd voor de animatoren die het vorig jaar het niveau 2 hebben gevalideerd en die een sessie ‘Verdieping’ zullen volgen.  De andere groep (niveau 2) is bestemd voor de animatoren die het niveau 1 hebben gevalideerd of voor de nieuwe animatoren (die dan het niveau 1 het volgende jaar zullen moeten valideren).

HOEVEEL?
De gevraagde som per deelnemer (50 € per weekend) is maar een gedeelte van de verblijfskosten; het andere deel wordt door het Jeugddepartement gefinancierd. Het omvat het verblijf in een twee­persoons­kamer, de maaltijden en de pedagogische documenten. De gemeente van de deelnemer wordt uitgenodigd financieel bij te dragen (bijvoorbeeld voor de helft) aan de kosten van de opleiding van de animator die ze sturen. Onze gegevens voor de storting: BE65 3630 3223 8796, IBAN: BRUBEBB met vermelding “VormingsWE + je naam en voornaam”.

De 52 stagiaires en het trainingsteam voor de 2020-sessie.

Fotoalbum 2016   Fotoalbum 2017   Fotoalbum 2018  
Fotoalbum 2019  Fotoalbum 2020

VOLLEDIG REGISTRATIES VOOR 2021 ZULLEN OPEN ZIJN VANAF 1 NOVEMBER 2020

Back to Top