NAMEN's troep

Provincie: Namur
Verantwoordelijk voor: Arnaud LUNA

Adres van de activiteiten: Adventistische Kerk van Namen, Haut de Bomel 1 – Namen

Contact: arnaud.luna@hotmail.be

Vonken & Verkenners
Totaal aantal deelnemers: 44

AGENDA

Volgende data voor activiteiten: