Roemeens troep Brussel

Provincie: Brussel

Verantwoordelijk:

Contact:

Explorers & Ambassadeurs troep
Totaal aantal deelnemers: ongeveer 28 jongeren tussen 12 en 23 jaar oud

Aantal animatoren: 8
Jaar van oprichting van de troep: 2022

AGENDA

Volgende data voor activiteiten: