Director :
Christophe DE CLERCQ (Chat)

Prijs : 75€

REGISTRATIES GESLOTEN

FOTOALBUM 2023

FOTOALBUM 2022

PRAKTISCHE INFORMATIE

De vzw Adventjeugd is een Belgische jeugdbeweging van protestantse gezindte. Alle kinderen en jongeren zijn welkom, met respect voor cultuurverschillen en godsdienstig of filosofisch toebehoren. Om de culturele en taalkundige uitwisselingen te vergemakkelijken worden deze kampen georganiseerd in samenwerking met de animatoren van de Franstalige vzw Jeunesse Adventiste.

Voor kinderen tussen 7 en 11 jaar.
Let op: Kinderen zijn strikt ingedeeld naar leeftijd. Een kind dat tijdens het kamp jarig is en de leeftijd bereikt om naar een ouder kamp te gaan, kan ervoor kiezen om met de oudere kinderen mee te gaan of bij de jongere kinderen te blijven. 

Van zondag 19 tot woensdag 22 februari 2023.

Gebouw 14 “Knoop” – De hoge rielen – Kasterlee

De prijs van elk verblijf is 75€. Voeg 7 € toe als de J.A. “22-23” vergoeding geldig tot 31 oktober 2023 nog niet is betaald. Dit bedrag geeft recht op de verplichte verzekering. Het omvat een ziektekostenverzekering en een dekking voor wettelijke aansprakelijkheid. Het is een aanvulling op de ziekenfondsverzekering of op een particuliere verzekering waarbij de gezinnen eventueel zijn aangesloten.

Het bedrag van het verblijf moet worden overgemaakt op rekening BE65 3630 3223 8796 (BIC : BBRUBEBB) van de Adventistische Jeugd onder vermelding van “Krokuskamp Vonkjes + naam en voornaam”.

De volledige deelnamekosten moeten uiterlijk op de dag van aankomst op het kamp betaald zijn, inclusief de jaarlijkse JA-bijdrage. Neem in geval van moeilijkheden vóór aanvang van het kamp contact op met het JA-secretariaat, je pastor of jeugdleider.  Sommige mutualiteiten kennen een volledige of gedeeltelijke terugbetaling toe voor vakantieactiviteiten.  Vraag hiernaar!

In geval van annulering zonder voorafgaande kennisgeving, is geen terugbetaling mogelijk. In geval van annulering door overmacht kan 100% van het bedrag worden terugbetaald. In geval van vroegtijdig vertrek van het kamp, behalve in geval van overmacht, zal geen restitutie plaatsvinden.

Reizen van en naar het kamp is geheel de verantwoordelijkheid van de ouders. Vroegtijdig vertrek van het kamp moet zoveel mogelijk worden vermeden en kan alleen na overleg met de kampdirecteur. Indien een kind wordt vervoerd onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon dan de ouder, moet de vervoerder in het bezit zijn van een door de ouder ondertekende volmacht. Wij adviseren om het vervoer binnen de familiekring te laten plaatsvinden. Er wordt geen pendeldienst vanaf een treinstation georganiseerd.

De kwaliteit van het leven tijdens het verblijf is van cruciaal belang voor de jongeren om een prettige vakantie te hebben.  Wij zorgen voor het ritme en het evenwicht van de jongere tijdens het verblijf.  In overeenstemming met ons pedagogisch project zorgen wij ervoor dat de jongere betrokken wordt bij de verschillende aspecten van het leven van het verblijf (programma, diensten, projecten…). De infrastructuren (gebouw, chalets en weide) en de activiteiten worden zo ingericht en gepland dat het gemeenschapsleven, de hygiëne en de activiteiten optimaal kunnen verlopen.  Wij willen echter benadrukken dat de gekozen formule het CAMP is en dat het avontuurlijke aspect en het beperkte comfort een integraal onderdeel van scouting zijn.

Van kinderen en jongeren wordt verwacht dat zij zich tegenover het personeel en de uitrusting correct gedragen. Indien de situatie van belang wordt geacht voor het goede verloop van het kamp, kan tot repatriëring van een jongere worden besloten op kosten van de gezinnen alleen. Wij vragen de jongere en zijn ouders een gedragscontract te ondertekenen.

De inschrijving wordt pas gevalideerd na ontvangst van de betaling EN van de inschrijving.
Een administratief dossier ter bevestiging van uw inschrijving zal u worden toegestuurd (uitsluitend per e-mail): het bevat de bevestiging van uw inschrijving, een plattegrond, een lijst van uw uitrusting, een machtiging om naar het kamp te vertrekken, een in te vullen medisch formulier en enkele aanvullende gegevens.
Om redenen van gezondheid, opvoeding en groepscohesie is bezoek van de ouders tijdens het verblijf niet toegestaan. In geval van nood is de verantwoordelijke van het verblijf telefonisch bereikbaar. Indien het verblijf moet worden geannuleerd om redenen die verband houden met de COVID-19 pandemie en de daarmee gepaard gaande gezondheidsbeperkingen, zal het volledige bedrag van het kampgeld aan de ouders worden terugbetaald.