CAMPOREE

Meer dan 2.300 ontdekkingsreizigers uit heel Europa worden komende zomer in Friedensau (regio Berlijn) verwacht.

Maak je klaar voor een groots moment in je leven als ontdekkingsreiziger.

2023 Verkennerscamporee (Duitsland)

Voorwaarde: tussen 12 en 16 jaar oud zijn op het moment van het kamp.
  • (11 cijfers, beginnend met de omgekeerde geboortedatum)
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

PRAKTISCHE INFORMATIE

De vzw Adventjeugd is een Belgische jeugdbeweging van protestantse gezindte. Alle kinderen en jongeren zijn welkom, met respect voor cultuurverschillen en godsdienstig of filosofisch toebehoren. Om de culturele en taalkundige uitwisselingen te vergemakkelijken worden deze kampen georganiseerd in samenwerking met de animatoren van de Franstalige vzw Jeunesse Adventiste.

VOOR WIE?
Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar.
Let op: Kinderen zijn strikt ingedeeld naar leeftijd. 

WANNEER?
Toeristisch pakket + Camporee:
Van dinsdag 25 juli tot zondag 6 augustus 2023 (transport inbegrepen).

Alleen kamperen: maandag 31 juli tot 6 augustus (transport inbegrepen)

De inschrijving wordt pas geldig na ontvangst van de betaling EN van de inschrijving.

Een administratief dossier ter bevestiging van de inschrijving zal u worden toegestuurd (enkel per e-mail): het bevat de bevestiging van de inschrijving, een toegangsplan tot de vertrekplaats in Luik, een lijst van mee te nemen materiaal, een toestemming tot vertrek naar het kamp, een in te vullen medisch formulier en enkele bijkomende inlichtingen.

In geval van nood is de verblijfsverantwoordelijke telefonisch bereikbaar. 

HOEVEEL KOST HET?
De prijs van het verblijf (Toerisme + Camporee) bedraagt 595€ (busreis vanuit Luik inbegrepen).

De prijs van het verblijf (enkel de Camporee) bedraagt 420€ (busreis vanuit Luik inbegrepen).

Voeg 7 € toe indien het AJ-lidgeld voor 2022-23, geldig tot 31 oktober 2023, nog niet is betaald. Dit lidgeld geeft recht op de verplichte verzekering. Het omvat een ziektekostenverzekering en een dekking voor wettelijke aansprakelijkheid. Het is een aanvulling op de mutualiteit of op een eventuele privé familiale verzekering.

De inschrijving moet bevestigd worden door de betaling van een voorschot van 150 € op rekening BE65 3630 3223 8796 met vermelding van de naam en voornaam van de jongere + ” Camporee Duitsland 2023 “.

Het saldo van het verblijf (inclusief het jaarlijks AJ-lidgeld) moet vóór 20 juli 2023 worden betaald.

Neem bij financiële problemen voor de aanvang van het kamp contact op met het AJ-secretariaat, je predikant of jeugdleider. 
Sommige mutualiteiten kennen een volledige of gedeeltelijke vergoeding toe voor vakantieactiviteiten.  Vraag informatie!

In geval van annulering zonder kennisgeving is er geen terugbetaling mogelijk. In geval van annulering wegens overmacht kan 100% van de kostprijs worden terugbetaald. In geval van vroegtijdig vertrek uit het kamp, behalve in geval van overmacht, is geen terugbetaling mogelijk.

TRANSPORT
Het vervoer heen en terug tussen Luik en de logeerplaats in Duitsland is inbegrepen in de prijs van het verblijf. De reis van de woonplaats naar Luik is volledig voor rekening van de ouders en onder hun verantwoordelijkheid.

LEVENSKWALITEIT
De kwaliteit van het leven tijdens het verblijf is van cruciaal belang voor de jongeren om een prettige vakantie te hebben.  Wij zorgen voor het ritme en het evenwicht van de jongere tijdens het verblijf.  In overeenstemming met ons pedagogisch project zorgen wij ervoor dat de jongere betrokken wordt bij de verschillende aspecten van het leven van het verblijf (programma, diensten, projecten…). De infrastructuren en de activiteiten worden zo ingericht en gepland dat het gemeenschapsleven, de hygiëne en de activiteiten optimaal kunnen verlopen.  Wij willen echter benadrukken dat de gekozen formule het CAMP is en dat het avontuurlijke aspect en het beperkte comfort een integraal onderdeel van scouting zijn.

Van kinderen en jongeren wordt verwacht dat zij zich tegenover het personeel en de uitrusting correct gedragen. Indien de situatie van belang wordt geacht voor het goede verloop van het kamp, kan tot repatriëring van een jongere worden besloten op kosten van de gezinnen alleen. Wij vragen de jongere en zijn ouders een gedragscontract te ondertekenen.

 

Fotoalbum 2019 - Portugal

Meer foto’s vind je HIER.