Global Youth Day 2023

  • Datum: zaterdag 18 maart 2023
  • Dit jaar organiseert de JA-afdeling op sabbatmiddag in Brussel een bijeenkomst voor de Wereldjongerendag. Het wordt een straattocht om tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking rond het thema “Laten we goede daden verrichten”. De specifieke acties moeten door de jongeren zelf worden bedacht, met de hulp van hun leiders. Iedereen kan komen met een rugzak gevuld met dingen om te geven, bijvoorbeeld… Het vertrek zal plaatsvinden vanaf de Ernest Allardstraat (kerk van Brussel-Franstalig centrum) om ongeveer 15.00 uur, maar we komen om 14.15 uur samen in de kerk voor een moment van informatie en voorbereiding). De terugreis is gepland rond 17.00 uur, met een evaluatie van de acties, getuigenissen, enz.
  • Op de ochtend van 18 maart wordt elke kerk/troep uitgenodigd om met haar jeugd op een creatieve manier een actie ten gunste van de bevolking te organiseren. Idealiter komen de ideeën van de jongeren zelf!

WAT IS GEPAST OP DE GYD?

In plaats van een lijst van “goedgekeurde” ideeën te geven (wat we nooit zouden doen), volgen hier enkele nuttige richtlijnen.
 
1) Het is altijd gepast om te doen wat Jezus deed op de sabbat! Neem de tijd om dit te bestuderen in de Schrift en de Geest der profetie.
 
2) Het is altijd goed om te overleggen met uw voorganger en kerkleiders! Zij kunnen u wijsheid en goede ideeën brengen. Trouwens, zorg ervoor dat uw voorgangers weten dat ze uitgenodigd zijn om deel te nemen.
 
3) Het is altijd gepast om de “handen en voeten van Jezus” te zijn, elke dag van het jaar! Dus als u een van uw GYD-projecten naar een andere dag van de week moet verplaatsen, is dat prima.
 
4) Het is altijd goed om gezondheidsprotocollen te volgen voor uw eigen veiligheid en die van anderen! In deze Covid pandemie, moet je misschien een masker dragen en een sociale afstand bewaren.
 
5) Het is altijd gepast om als christen de Heer te dienen! Psalm 16:11 zegt: “Gij maakt mij de weg des levens bekend; er zijn verzadigingen van vreugde voor uw aangezicht, heerlijkheden aan uw rechterhand tot in eeuwigheid”.

Wat is de Global Youth Day, GYD?

GYD is een sabbat (1 van de 52 in het jaar) gedurende welke Adventjeugd wordt uitgenodigd “ De preek te zijn” in plaats van een nieuwe preek aan te horen zoals iedere week. Acht miljoen adventjongeren worden over de hele wereld opgeroepen om in de straten van steden en dorpen een levende boodschap te zijn dankzij weloverwogen acties van dienstverlening. De ultieme bedoeling van de GYD is niet om een jaarlijkse dag van activiteiten buiten de kerk te creëren; onze werkelijke droom is om van een dienstwerk naar anderen toe een blijvende levensstijl te maken. De verantwoordelijken worden dan ook uitgenodigd om projecten te bevoorrechten die het hele jaar door voortgezet kunnen worden.

Album photo 2016

Album photo 2018

Album photo 2022

Album photo 2017

Album photo 2019